2019-07-08 08:26:42

RADNO VRIJEME ADMINSTRATIVNE SLUŽBE

Tijekom ljetnog odmora učenika, administrativna služba škole radit će sa strankama od 8.00 do 12.00 sati.

Zbog korištenja kolektivnih godišnjih odmora, administrativna služba neće raditi dana 25. i 26. srpnja 2019. te od 6. do 16. kolovoza 2019.


XVIII. gimnazija Zagreb