2019-03-20 13:07:51

PIPI DUGA ČARAPA, JEŽURKA JEŽIĆ I MALI PRINC NA MARKOVU TRGU

Hoće li zaista nove generacije učenika ostati zakinute kurikulskom reformom kojom su neka lektirna djela izbačena s popisa? Može li se uopće nešto napraviti? Kako je omiljenim likovima iz lektirnih djela u pomoć priskočio kazališni redatelj Lovro Krsnik i zašto na Markovu trgu saznajte na Kreativnome kaosu jer s njim su razgovarale Lara, Nina i Lorena.

Jelena Glavaš, prof

XVIII. gimnazija Zagreb