preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 12. 2014.

Ukupno: 614899
Danas: 205
Dvojezični program

XVIII. gimnazija nudi učenicima mogućnost pohađanja dvojezične hrvatsko-njemačke i hrvatsko-francuske nastave. U provođenju ove nastave škola ima najdužu tradiciju u Hrvatskoj. Već dvadeset godina ovaj je projekt za XVIII. gimnaziju važan sastavni dio u okviru njezinog jezičnog usmjerenja.

Pravilnik o izvođenju dvojezične nastave
 

Za zainteresirane učenike formiraju se posebni razredni odjeli ili manje grupe u kojima se izvodi dvojezična nastava. Učenici određen broj nastavnih predmeta slušaju na njemačkom, odnosno francuskom jeziku. Nastava se odvija uvijek polazeći od materinjeg jezika uz pomoć hrvatskih udžbenika i udžbenika na stranom jeziku i prema hrvatskim nastavnim planovima i programima. Konkretno to znači da učenici - "dvojezičari" savladavaju isto gradivo kao i svi ostali, s tom razlikom što se nastavni sadržaji posreduju i na njemačkom, odnosno francuskom jeziku. Treba naglasiti da se hrvatska povijest obrađuje na hrvatskom jeziku, a nastoji se dati samo sažetke pojedinih cjelina na stranom jeziku.

Dvojezična nastava želi učenicima dati kako stručnu kompetenciju u svakom pojedinom predmetu, tako i odličnu jezičnu kompetenciju kako bi što bolje ovladali jezikom struke i na njemačkom, odnosno francuskom jeziku. Strani jezik se u ovoj nastavi koristi zaista kao medij za potrebe struke i učenici ga nauče koristiti prirodno i sigurno.

Dvojezični razredni odjeli u pravilu su manji od ostalih i ne bi trebali imati više od 24 učenika. Nastavnici u dvojezičnom programu trude se koristiti nastavne metode koje kod učenika potiču samostalnost i kreativnost, razvijaju različite vještine kao što su umijeće prezentacije i timski rad te osvješćuju strategije učenja. Nastava se često izvodi u grupama, a omiljena je projektna nastava.

Učenici su uključeni u više međunarodnih projekata, primjerice u trilateralni projekt Zagreb - Mainz - Dijon, projekt Landau koji se izvodi u suradnji s Otto Hahn gimnazijom u Landau u SR Njemačkoj i u projekt Niederkassel u SR Njemačkoj koji se realizira u suradnji s Kopernikus Gymnasium. Postoji također i mogućnost razmjene učenika što znači da se učenici mogu godinu dana školovati u nekoj odgovarajućoj gimnaziji u Njemačkoj.


XVIII. gimnazija nudi dvojezičnu nastavu u sljedećim nastavnim predmetima:

Hrvatsko-njemački dvojezični program:
1. razred: povijest, kemija
2. razred: povijest, fizika
3. razred: povijest, fizika, logika, sociologija
4. razred: povijest, fizika, filozofija

Hrvatsko-francuski dvojezični program:
1. razred: povijest, zemljopis, likovna umjetnost
2. razred: povijest, zemljopis, likovna umjetnost
3. razred: povijest, zemljopis, likovna umjetnost, sociologija
4. razred: povijest, PiG, likovna umjetnost

Nastava njemačkog, odnosno francuskog kao stranog jezika podržava dvojezični program, a učenicima se omogućuje da za potrebe dvojezičnog programa imaju 2 sata stranog jezika više kako bi lakše i uz pomoć profesora stranih jezika savladali nastavne sadržaje na njemačkom, odnosno francuskom jeziku.

 Preuzmite brošuru Hrvatsko-francuska dvojezična nastava u XVIII. gimnaziji!

 

DVOJEZIČNA  HRVATSKO-NJEMAČKA  NASTAVA:  ŠTO  JE  TO?

Što znači dvojezična nastava?

To jednostavno znači da se neki predmeti, primjerice povijest, sociologija, logika ili fizika, predaju na njemačkom jeziku, pri čemu se ,naravno, u svakoj fazi nastave koristi i materinji jezik kako bi se osiguralo potpuno razumijevanje specifičnog stručnog jezika i općenito nastavnih sadržaja koji se posreduju.

Osim toga, nastava njemačkog kao stranog jezika je pojačana (6 sati tjedno, od čega dva sata drži izvorni govornik). Ukupno, učenici tijekom četiri godine školovanja imaju tjedno prosječno 12 sati nastave na njemačkom jeziku.

Pritom je važno naglasiti da učenici upisani u dvojezični hrvatsko-njemački program pohađaju nastavu prema redovnom službenom nastavnom planu i programu u svim predmetima, dakle i onima koji se predaju na njemačkom jeziku.

 

Kako se upisati u dvojezično odjeljenje?

Postoje tri bitna uvjeta:

- jaka motivacija i ozbiljnost u radu

- primjeren opći uspjeh

- uspjeh prilikom intervjua na njemačkom jeziku prije upisa u dvojezični program

 

Gdje se može upisati dvojezični program?

U XVIII. gimnaziji, Mesićeva 35, 10 000 Zagreb.

 

Zašto izabrati dvojezični hrvatsko-njemački program?

- ne samo radi usvajanja izvrsne razine njemačkog jezika, već i zato da se nauči raditi drugačijim metodama koje bi omogućile razvijanje kreativnosti, oštrine mišljenja i kritičkog duha,

- radi veće uspješnosti u sticanju Njemačke jezične diplome koju izdaje Ministarstvo prosvjete Savezne Republike Njemačke,

- radi nastavka školovanja u zemljama njemačkog govornog područja,

- radi lakšeg otvaranja prema Europi i svijetu (posebno na razini profesionalnih ciljeva) i dodatnih jezičnih kompetencija koje pogoduju poslovnoj suradnji s brojnim tvrtkama s njemačkog govornog područja koje djeluju u Republici Hrvatskoj,

- i nadasve radi vlastitog obogaćivanja specifičnom kulturom i znanjem na brojnim područjima koje se stiče ne samo u nastavi, nego i na različitim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu te prigodom razmjene učenika.

 

DVOJEZIČNA NASTAVA

U XVIII. gimnaziji se izvodi dvojezični program, tj. program s dijelom nastave na njemačkom ili francuskom jeziku, sukladno Rješenju Ministarstva prosvjete i športa klasa: UP/I-602-03/01-01/182, Ur.broj: 532-02-02/2-01-1 od 10. srpnja 2001.

S obzirom da je riječ o posebnom programu obrazovanja, u kojem već godinama Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole gimnazije mogu naplaćivati obrazovanje, Školski odbor naše škole je na svojoj sjednici održanoj dana 28. travnja 2004. godine donio odluku da će se posebni i povećani troškovi obrazovanja djece u dvojezičnom programu naplaćivati u prva dva razreda po 100,00 kn, a u posljednja dva razreda po 200,00 kn mjesečno. Odluka je donesena temeljem Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole (pročišćeni tekst), klasa:602-03/02-01/154, Ur.broj: 533-09-04-05 od 6. travnja 2004., D.2. Upis u posebne i dopunske programe obrazovanja, točka XXVIII. Stavak 3. koji glasi: „za gimnazijske programe koji se dijelom izvode na engleskom odnosno njemačkom ili francuskom jeziku po odobrenju ministra (osim u školama na jezicima manjina), škola može utvrditi cijenu obrazovanja do 800,00 kn mjesečno za strane državljane, odnosno do 400,00 kn za hrvatske državljane i hrvate iz drugih država“.

 

 U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015. (1.9.2014.-31.8.2015.) NOVAC SE TROŠIO ZA:

Računalna oprema/usluga:

- najam kompjutera

-najam printera

- servis fotokopirnih strojeva

- računalne usluge (antivirusni program, održavanje aplikacije dvojezična nastava, rekonfiguracija lokalne mreže nadogradnja mrežne opreme)

- projektori, računala, USB

 

Potrošni materijal:

- potrošni materijal (toneri, naljepnice, kreda, pedagoška dokumentacija, koverte, baterije, omoti, fascikli)

- potrepštine za kemiju

- kapice i tuljci dvojezičarima za podjelu certifikata

- promidžbeni materijal (leci, CD-i)

- tapisoni za pano

 

Projekti, putovanja/Reprezentacija:

- reprezentacija (ručkovi, sendviči, sokovi, cvijeće, torte) za svečanu podjelu certifikata, za goste strance na projektima škole

- troškovi službenih putovanja (obavezna službena pratnja učenicima na projektima)

 

Ostali troškovi/Usluge:

- naknada za administrativnu podršku dvojezičnom programu

- ostali troškovi (literatura)

- usluge procjene rizika

- usluge odvjetnika (ovrhe prema učenicima starim dužnicima)

- servis klima uređaja

 

 

 U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. (1.9.2015.31.8.2016.) NOVAC SE TROŠIO ZA:

Računalna oprema/usluga:

- najam kompjutera

- najam printera

- servis fotokopirnih strojeva

- računalne usluge (antivirusni program, održavanje aplikacije dvojezična nastava)

- kablovi, radio CD

- projektori, računala

-tokeni

 

Potrošni materijal:

- potrošni materijal (toneri, naljepnice, kreda, pedagoška dokumentacija, koverte, baterije, omoti, fascikli)

- potrepštine za kemiju

- šivanje zavjesa (kabinet dvojezične nastave)

- kapice i tuljci dvojezičarima za podjelu certifikata

- promidžbeni materijal (leci, CD-i)

- pleksiglas ploča (francuska dvojezična)

 

Projekti, putovanja/Reprezentacija:

- reprezentacija (ručkovi, sendviči, sokovi, cvijeće, torte) za svečanu podjelu certifikata, za goste strance na projektima škole

- troškovi službenih putovanja (obavezna službena pratnja učenicima na projektima)

 

Ostali troškovi/Usluge:

- naknada za administrativnu podršku dvojezičnom programu

- ostali troškovi (pomagala za nastavu)

- usluge odvjetnika (ovrhe prema učenicima starim dužnicima)

- električarski radovi

 

 U ŠKOLSKOJ GODINI I. POLUGODIŠTU 2016./2017. (1.9.2016.-16.12.2016.) NOVAC SE TROŠIO ZA:

Računalna oprema/usluga:

- najam kompjutera

- najam printera

- najam fotokopirnih strojeva

- računalne usluge (antivirusni program, održavanje aplikacije dvojezična nastava)

- projektori

- tokeni

 

Potrošni materijal:

- potrošni materijal (toneri, naljepnice, kreda, pedagoška dokumentacija, koverte)

- potrepštine za kemiju

 

Projekti, putovanja/Reprezentacija:

- reprezentacija (ručkovi, sendviči, sokovi) za njemačku profesionalnu orijentaciju

- troškovi službenih putovanja (obavezna službena pratnja učenicima na projektima)

 

 

Ostali troškovi/Usluge:

- naknada za administrativnu podršku dvojezičnom programu

- ostali troškovi

- usluge odvjetnika (ovrhe prema učenicima starim dužnicima)

 

U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. (1.9.2018-31.8.2019) NOVAC SE TROŠIO NA:

Računalna oprema/usluga:

- najam kompjutera

- najam printera

- servis fotokopirnih strojeva

- računalne usluge (antivirusni program, održavanje aplikacije dvojezična nastava)

- projektori

- USB

 

Potrošni materijal:

- potrošni materijal (toneri, naljepnice, kreda, pedagoška dokumentacija, koverte, markeri za ploču, baterije, omoti, fascikli)

- potrepštine za kemiju

- kapice i tuljci dvojezičarima za podjelu certifikata

 

 

Projekti, putovanja/Reprezentacija:

- reprezentacija (ručkovi, sendviči, sokovi, cvijeće, torte) za svečanu podjelu certifikata, za goste strance na projektima škole)

- troškovi službenih putovanja (obavezna službena pratnja učenicima na projektima dvojezične nastave)

-stručno usavršavanje profesora koji održavaju dvojezičnu nastavu

 

 

Ostali troškovi/Usluge:

- naknada za administrativnu podršku dvojezičnom programu

- ostali troškovi (literatura, pomagala za nastavu)

- poklon knjige učenicima

 

Za detaljnije informacije možete kontaktirati ravnateljicu gimnazije.

 

Primjere pisanog ispita za upis u dvojezični hrvatsko-njemački program i pisanog ispita za upis u dvojezični hrvatsko-francuski program preuzmite u nastavku.

  Brosura-Sto je dvojezicna nastava u XVIII. gimnaziji.pdf
 Primjer pisanog ispita njemacko-hrvatski dvojezicni program.doc
 Primjer provjere jezicnih kompetencija - Francusko-hrvatski dvojezicni program.pdf
 Stipendiranje u dvojezicnoj nastavi i oslobo enje placanja zbog socijalnih razloga.docx

 

POGLEDAJTE YOU TUBE KANAL XVIII. GIMNAZIJE

  

Knjižnica XVIII

 


Novinarski portal škole


OBAVIJESTI COVID-19
Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


 


Tražilica


preskoči na navigaciju